Personlige innstillinger

Hjelp

Med Personlige innstillinger kan du holde styr på mange skifter, kunder eller tenkte scenarier. Dette valget gjør at du enkelt kan lagre og finne igjen alle dine inntastinger hver gang du bruker VIPS-Ugras 2.0. Du kan få adgang til valget øverst på siden i alle verktøy.

Den aktuelle valgte personlige innstilling (eks. Skifte) velges automatisk ved veksling mellom ulike verktøy.

Legg til
En ny personlig innstilling lages ved å taste et valgfritt navn inn i tekstboksen Legg til ny el. Endre navn og deretter trykke på knappen Legg til.

Endre navn
Vil du redigere et navn på en innstilling velger du det navn på listen som du vil redigere og taster navnet inn i tekstboksen. Deretter trykker du på knappen Endre navn.

Slett
Vil du slette en innstilling velger du navnet på listen og trykker på Slett.