Problemløsning

 

Dette kan du gjøre med verktøyet Problemløsning

Verktøyet finner de billigste og tilstrekkelig effektive mulighetene til å bekjempe en gitt ugrasbestand i åkeren din. Det krever kun at du kjenner skiftet ditt og ugraset ditt.

Det er flere muligheter i dette verktøyet, blant annet kan du: