VIPS-Ugras 2.0


Bruksanvisning er inkludert.

I 'Problemløsning' er feil relatert til innstillinger for motstandsforebygging rettet.

Nytt i VIPS-Ugras 2.0 (baseret på IPMwise) pr. 20. mai 2020


Justert brukNytt i VIPS-Ugras 2.0 (baseret på IPMwise) pr. 2. april 2020Oversettning og tilpasning av brukerflater til norsk språk og norsk landbruk


Effektkrav er rettet


Nye herbicid produkter


Justert bruk


Slettede herbicid produkter


Nytt i VIPS-Ugras 2.0 (baseret på IPMwise) pr. 23. mai 2019Nye produkterNye ugras-arter


som kan bekjempes med det nye produktet: Tripali WG.


Nye klasser av ugrastethet og nye verdier av effektkrav

Som følge av stigende forekomster av høye tettheter av ugras i norske kornåkre, er det nye og høyere klasser av Ugrastetthet. Fremover vil følgende klasser brukes:

Samtidig er verdier av effektkrav blitt omlagt fra database oppslag til beregning med bruk av ny matematikk.


Nytt i VIPS-Ugras 2.0 (baseret på IPMwise) pr. 11. juni 2018

1. testversion av IPMwise


Nytt i VIPS-ugras pr. 5. juni 2018Nytt i VIPS-ugras pr. 2. mai 2018


Nye produkter


Oppdatering av produktnavn og behandlingstidspunkter for fenoksysyre-midler


Oppdatering av dose-respons beregninger