Blanding

Blanding

Dette kan du gjøre med verktøyet Blanding

Verktøyet, Blanding gir deg mulighet for å sette sammen dine egne blandinger med opp til 3 herbicider i et blandingsforhold (doser/daa), som du selv bestemmer.

Verktøyet kan gi deg en oversikt over hvilke ugrasarter som blandingen er effektiv overfor, hvor stor effekten er av blandingen og de enkelte herbiciders bidrag til effekten.

Det er også mulighet for å se hvilke effektkrav som anbefales mot forskjellige ugrasarter i forskjellige tettheter.

Verktøyet kan f.eks. brukes til å få en uavhengig vurdering av effekten av blandingersom du har fått anbefalt fra andre kilder. Det kan også brukes til å fininnstille blandinger til nettopp dine forhold, ønsker og ugrasbestand og til å gi hjelp til å få utnyttet restlagre av herbicidprodukter på hensiktsmessige måter.