Mine ugrasmidler

Hjelp

Du kan innstille verktøyet Problemløsning til kun å vise de herbicider som du har på lager eller foretrekker. Du finner innstillingsmuligheten i forbindelse med beregn-knappen i verktøyet Problemløsning.

Fordelen ved å legge inn de produktene du har på lager er at du ikke behøver at se løsninger som inneholder andre herbicider enn dine egne. Hvis du samtidig kjenner prisen på dine produkter og legger dem inn, kan Problemløsning regne på dine priser og finne de billigste løsningene. Hvis du ikke kjenner prisen, legger du kun inn standardprisen som er angitt ved siden av produktet i parentes.

Du kan slå funksjonen av og på ved å markere/avmarkere Anvend mine herbicider og priser. Husk å trykke på Lagre, når du endrer noe på denne siden.