Nytt, 16. mai 2024

 

Oppdatering: Duplosan D lagt inn som løsning mot SU-resistent linbendel

 

Nytt, 30. april 2024

Nye herbicider

Utgåtte herbicider

· Ratio Super SX, som inneholder tribenuron-metyl og tifensulfuron-metyl

Bemerkninger

Priser er oppdatert

Nytt, 21. april 2023

Nye herbicider

Utgåtte herbicider

Nye ugrasarter

Dose-respons beregninger er oppdatert

Anvendelsesmuligheter er oppdatert

Bemerkninger

Priser er oppdatert

Nytt, 3. juni 2022 

Express SX og Primma Star

Nytt, 22 april 2022 

Nye kulturer innlagt, der kulturens BBCH stadium og maks. doser er justert etter etiketter, mens dose-respons beregninger er kopiert fra høsthvete 

Nye navn på eksisterende kulturer

Lenke til ny norsk Ugrasnøkkel

Utgåtte midler

Nye herbicid produkter

Justert bruk

Priser er oppdatert


Kommer snart:

Nytt, 15 april 2021 

Nye herbicid produkter

Slettede herbicidprodukter

Nye ugras arter og tilhørende alternativer for kontroll

Justert bruk

Justeringer i brukergrensesnitt

Nytt i VIPS-Ugras 2.0 (baseret på IPMwise) pr. 28. mai 2020

I 'Problemløsning' er feil relatert til innstillinger for resistensforebygging rettet.Bruksanvisning er inkludert.

Nytt i VIPS-Ugras 2.0 (baseret på IPMwise) pr. 20. mai 2020

Justert bruk

Nytt i VIPS-Ugras 2.0 (baseret på IPMwise) pr. 2. april 2020

Oversetting og tilpasning av brukerflater til norsk språk og norsk landbruk

Effektkrav er rettet

Nye herbicid produkter

Justert bruk

Slettede herbicid produkter

Nytt i VIPS-Ugras 2.0 (baseret på IPMwise) pr. 23. mai 2019

Nye produkter

Nye ugras-arter

som kan bekjempes med det nye produktet: Tripali WG.Nye klasser av ugrastethet og nye verdier av effektkravSom følge av stigende forekomster av høye tettheter av ugras i norske kornåkre, er det nye og høyere klasser av Ugrastetthet. Fremover vil følgende klasser brukes:

Samtidig er verdier av effektkrav blitt omlagt fra database oppslag til beregning med bruk av ny matematikk.

  

Nytt i VIPS-Ugras 2.0 (baseret på IPMwise) pr. 11. juni 2018

1. testversion av IPMwise

Nytt i VIPS-ugras pr. 5. juni 2018

Nytt i VIPS-ugras pr. 2. mai 2018

Nye produkter

Oppdatering av produktnavn og behandlingstidspunkter for fenoksysyre-midler

Oppdatering av dose-respons beregninger