Profil

Dette kan du gjøre med verktøyet Profil

Verktøyet Profil gir deg en oversikt over hvilken effekt et herbicid kan ha. Du kan f.eks. se,