Oversikt

Dette kan du gjøre med verktøyet Oversikt

Ved å bruke verktøyet kan du danne deg en oversikt over hvilke herbicider eller metoder som kan anvendes i en bestemt kultur i løpet av en hel vekstsesong. Med verktøyet kan du bl.a.:

Med Oversikt kan du også få ytterligere inspirasjon når verktøyet Problemløsning ikke kan finne løsninger mot en aktuell bestand av ugras, f.eks. på andre BBCH utviklingstrinn av kulturen