Framtidas verktøy

VIPS-Ugras 2.0 er et 4. generations beslutningsstøtteverktøy til målrettet og presis ugrasbekjempelse. Verktøyet er bygger på resultatet av dansk forskning gennem 6 årtier og er utviklet av IPM Consult, som eies av Ole Mission Bøjer og Per Rydahl. IPM Consult ble stiftet i 2014. VIPS-ugras 2.0 er tilpasset norske forhold av NIBIO i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

Brukerne i sentrum
Utgangspunktet er bøndenes og rådgivernes behov og aktuelle utfordringer. Ut fra analyser av disse behov, er det utviklet et konsept som tilgodeser både behov og utfordringer. Derfor er det bygget inn en stor grad av fleksibilitet både utad overfor brukeren, men også innad i den bakenforliggende strukturen som sammen med en effektiv kode gir en svært høy ytelse. Den praktiske erfaringen i mer enn 40 år med herbicider, utvikling, beslutningsstøtte og tilsvarende systemer til bekjempelse av ugras på Aarhus Universitet er bakgrunn for utvikling dette verktøyet.

Rustet til fremtiden
VIPS-Ugras 2.0 tar høyde for nåværende utfordringer som f.eks. økende risiko for utvikling av resistens mot herbicider og stadig færre markedsførte herbicider. Systemet er bygget slik at det er mulig å legge inn andre typer tiltak som for eksempel mekaniske tiltak. I den danske versjonen av programmet er mekaniske tiltak bygget inn, men foreløpig ikke i den norske versjonen. VIPS-Ugras 2.0 er derfor godt rustet til framtida og de krav og behov som måtte oppstå.

Høy sikkerhet
Den danske versjonen av VIPS-Ugras 2.0 er utviklet fra 2014 og frem til den første offisielle utgaven som ble lansert i vekstsesongen 2016. I desember 2015 var det første konseptet klart, og siden mars 2016 er det arbeidet intensivt med analyser av data fra både offisielle kilder og plantevernmiddelfirmaer for å bli klar til lanseringen. Bakgrunnen for modellene i VIPS-Ugras 2.0 er utviklet gjennom mange år med forsøk for å sikre riktige råd.